En lärare som misstänker att hon haft en elevs pappa som elev en gång i tiden..

En lärare som misstänker att hon haft en elevs pappa som elev en gång i tiden..

En lärare som misstänker att hon haft en elevs pappa som elev en gång i tiden säger:
– Anton, sa fröken i skolan, heter inte din pappa Hugo?
– Ja det gör han.

– Då har jag haft honom som elev, se till att hälsa honom så gott från mig.
Nästa dag undrade fröken om han hälsat till sin pappa.

– Vad sa han då?
– Lever den gamla kärringen än.

You Might Like These

Leave a Comment

© 2019 Scrollat.